Pronova Fastighetsanalys AB
  Startsida | Kraftverksfastigheter | Samarbete | Litteratur | Offentliga fastigheter | Värdemetoder | Kontakt | 

Litteratur

Lärobok i Fastighetsvärdering

Pronova Fastighetsanalys AB har för Mäklarsamfundet AB:s räkning skrivit en lärobok i Fastighetsvärdering, "Fastighetsvärdering - grundläggande teori".

"Fastighetsvärdering - grundläggande teori" har tillkommit i syfte att användas som kursmaterial framförallt vid utbildning av fastighetsmäklare.
Boken har en relativt bred och delvis djup utformning för att också kunna användas vid vidareutbildning och som uppslagsbok/referensmaterial.

Lantmäteriets värderingsenhet i Gävle, som arbetar med utveckling av metoder för fastighetsvärdering, har i denna nya, reviderade upplaga skrivit kap 14 "Marknadsanalys" och kap 15 "Finansiering" samt medverkat med redigering och omarbetning av övriga kapitel.

Fastighetsrådet Bertil Hall, tidigare ordförande i Samfundet för Fastighetsekonomer, SFF, har medverkat i framförallt kapitel 3, "Etik och ansvar vid fastighetsvärdering".

Byggstandardiseringen har tidigare bidragit till kapitlet "Area".

Det är vår förhoppning att materialet skall vara en bra plattform för att ge mäklare en utbildning av hög kvalitet inom området fastighetsvärdering. Boken fungerar också som en uppslagsbok/referensbok för andra som arbetar med fastighetsvärdering.

Boken kan beställas hos Mäklarhögskolan, tel 08-735 60 90.

Startsida » Litteratur

 

Produktion: Limepark.se